Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/09/2013