Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 4η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30