Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 22η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00