Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 12η Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30