Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 17η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30