Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 2η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00