Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 13η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30