Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 12η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30