Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 15η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00