Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 27η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30