Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 6η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00