Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30