Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 19η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30