Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 5η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30