Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 17η Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30