Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 13η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30