Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 8η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30