Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 28η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30