Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 11η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30