Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 5η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00