Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 6η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00