Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 29-11-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00’