Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 24-05-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.