Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 11-05-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.