Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 28-04-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.