Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 14η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30