Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 28-12-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30