Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 16-12-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15.