Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 18-11-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.