Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 5-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.