Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 29η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00