Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 8 η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00