Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 20η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00