Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 14η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30