Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 6η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00