Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 30-05-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00