Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην Κάτω Τιθορέα την 04-07 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00