Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 17η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00