Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 06-09 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00.