Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 22η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00