Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 17η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00