Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 9η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00