Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 14η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00