Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 30η Μαίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00