Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 15η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00