Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 11η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00