Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 23η Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00