Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 12η Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30