Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία είναι η δεύτερη λόγω μη απαρτίας κατά την προηγούμενη, που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 7η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30