Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 10/06/2013